Rast mužjaka kroz mesece

Pratite rast mužjaka nemačkog ovčara u odnosu na "standard"

 • Starost psa

  u mesecima
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 18
 • 24
 • 36
 • Visina grebena

  u cm
 •  
 •  
 • 40-43
 • 43-48
 • 48-53
 • 53-56
 • 56-60
 • 60-63
 • 63-65
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Masa psa

  u kg
 • 4.2
 • 9
 • 14.2
 • 19
 • 22.9
 • 26.1
 • 28.4
 • 30.1
 • 31.5
 • 32.7
 • 33.7
 • 34.5
 • 36
 • 37
 • 38

Rast ženke kroz mesece

Pratite rast ženke nemačkog ovčara u odnosu na "standard"

 • Starost psa

  u mesecima
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 18
 • 24
 • 36
 • Visina grebena

  u cm
 •  
 •  
 • 35-40
 • 40-45
 • 45-50
 • 50-53
 • 53-56
 • 56-58
 • 58-60
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Masa psa

  u kg
 • 3.3
 • 7.5
 • 12.1
 • 16.4
 • 20
 • 22.7
 • 24.7
 • 26.1
 • 27.1
 • 27.9
 • 28.6
 • 29.1
 • 29.3
 • 29.6
 • 30

Kako pravilno izmeriti psa?

Da biste lakše izmerili visinu grebena kod psa, pogledajte sliku ispodOsnovno kod merenja je: Postavite psa na ravnu podlogu. Vertikalna linija predstavlja visinu u ramenima, koju merimo specijalnim kanapom za merenje psa. Horizontalna linija predstavlja ukupnu dužinu trupa psa, koja varira od 111% do 125% visine u ramenima.